JUDr. Karel Čermák sr., Dr. h.c.

senior partner († 19.6.2017)

IMG_2494

Narozen roku 1934 († 19.6.2017). V roce 1959 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1961-1990 působil jako advokát v Advokátní poradně číslo 1, Praha, v roce 1990 starší společník Čermák Hořejš Vrba (nyní Čermák a spol.). V lednu 1990 se stal předsedou České advokátní komory. Ve funkci do roku 1994, poté viceprezident a člen představenstva. Podle nového zákona o advokacii v roce 1996 předseda spojené Komory. Znovu zvolen v roce 1999 na další 3 roky. Rozhodce u Rozhodčího soudu při České hospodářské komoře a České agrární komoře, u Rozhodčího soudu při Mezinárodní hospodářské komoře ve Vídni a Mezinárodního arbitrážního centra pro duševní vlastnictví v Ženevě. V roce 1994 obdržel “Vyznamenání za zásluhy o Republiku Rakousko”, udělenou prezidentem Rakouské republiky. V září 2003 byl jmenován ministrem spravedlnosti České republiky. V červnu 2004 rezignoval a stal se opět vedoucím společníkem Čermák a spol. V roce 2005 získal titul „Právník roku“. Specializuje se na právo duševního vlastnictví a arbitráž.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, němčina, francouzština.