Mgr. Bc. Michal Baláž

Advokát

MiB

V roce 2006 získal University of Cambridge’s Certificate in Advanced English (CAE). Promoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity z bakalářského oboru Právo a mezinárodní obchod (2013) a z pětiletého magisterského oboru Právo a právní věda (2015). V roce 2015 zahájil koncipientskou praxi a v letech 2017-2018 působil jako advokátní koncipient v advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Od roku 2018 je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. Zaměřuje se na právo duševního vlastnictví, především na problematiku ochranných známek a patentů. Poskytuje právní služby rovněž v oblasti veřejných zakázek, správního práva, obchodních a civilních sporů a práva EU. Má zkušenosti se zastupováním mezinárodních i místních klientů v České republice a Slovenské republice.

 

Jazykové znalosti: čeština, slovenština, angličtina, francouzština (pasivně).